StatsBot

Uit Chattersweb
Ga naar: navigatie, zoeken

Wat is StatsBot?

StatsBot is een bot van Chattersweb dat statistieken van je chatroom kan bijhouden.

Het maakt een overzichtspagina van je chatroom waarop te zien is welke chatters het actiefste zijn in je chatroom etc.

(Voorbeeld van statistieken overzichtspagina: Statistieken van #Kaj)

Buiten het bijhouden van Statistieken heeft StatsBot nog allerlei leuke commando's die verderop uitgelegd worden.

StatsBot in je chatroom halen

Als je StatsBot in je chatroom wil kan je hem uitnodigen met het commando /invite StatsBot <#roomnaam>.

StatsBot zal dan automatisch in je chatroom komen

StatsBot uit je chatroom weghalen

Om StatsBot weg te halen uit je room, kan je !leave typen. StatsBot zal dan automatisch je chatroom verlaten.

StatsBot statistieken van je chatroom laten bijhouden

Als je StatsBot in je chatroom hebt gehaald, kan je door !stats enable te typen zorgen dat hij de statistieken van je chatroom bijhoudt.

Statistieken updaten

Als je het bijhouden van statistieken hebt ingeschakeld kan je de statistieken laten updaten door !stats te typen. Enkele seconden later zal StatsBot dan een overzicht van de actiefste chatters weergeven en een link geven naar de uitgebreide statistieken.

Fun commando's

Karakter

Met !karakter laat je StatsBot je karaktereigenschappen van dat moment zeggen. De karakters veranderen elk uur.

Met !karakter info krijg je te zien wanneer de karaktereigenschappen veranderen.

Lovematch

Met !lovematch <naam1> <naam2> kan je StatsBot laten bereken wat het liefdespercentage tussen 2 personen is.

Bijvoorbeeld: !lovematch Kaj Mater

8-Ball

Zit je met een ja-nee vraag waarop je geen antwoord hebt? Dan kan je deze vraag altijd aan StatsBot stellen met het commando !8ball <vraag>

Bijvoorbeeld: !8ball Houdt Mater van me?

Zoen

Vraag je je af of je een goede kusser bent? Vraag eens aan StatsBot wat die er van vindt met het commando !zoen

Love

Leer met het commando !love hoe je in een andere taal je liefde aan iemand kan verklaren.