Nicknaam

Uit Chattersweb
Ga naar: navigatie, zoeken

Waarom je nicknaam registreren

Je nicknaam registreren is geen verplichting om te kunnen chatten in chatrooms. Maar als je zelf een chatroom wil registreren is dit wel een vereiste. Ook als iemand je toegangsrechten wil geven tot een chatroom is het aangeraden om je nicknaam te registreren.

Een groot voordeel dat je hebt als je nicknaam geregistreerd is, is dat andere chatters jouw nicknaam niet kunnen gebruiken. Met andere woorden, je nicknaam blijft je eigen nicknaam zonder dat anderen er gebruik van kunnen maken.

Je nicknaam registreren

Je kan je nicknaam registreren met het commando: /ns REGISTER <wachtwoord> <e-mail>

Bijvoorbeeld: /ns REGISTER iLovePokemon Kaj@Chattersweb.nl

Inloggen op je nicknaam

Om in te loggen op je nicknaam moet je het volgende commando uitvoeren: /ns ID <nicknaam> <wachtwoord>

Bijvoorbeeld: /ns ID Kaj iLovePokemon

Vaak kan je (bijvoorbeeld bij de flash webchat) al een wachtwoord ingeven wanneer je op de chat komt, wanneer dit geval is zal je automatisch worden ingelogd en hoef je het bovenstaande commando niet te gebruiken.

Automatisch chatrooms toetreden na het inloggen op je nicknaam

Je kan instellen dat wanneer je op de chat komt en inlogt op je nicknaam, je automatisch in een of meerdere chatrooms zal komen. Hiervoor kan je gebruik maken van de AJOIN functie.

Een chatroom toevoegen aan je AJOIN lijst

Om een chatroom toe te voegen aan de AJOIN lijst gebruik je het commando /ns AJOIN ADD <#chatroom>.

Bijvoorbeeld: /ns AJOIN ADD #Kaj

AJOIN lijst opvragen

Om een lijst te krijgen van de chatrooms die je automatisch zal toetreden wanneer je op je nicknaam inlogt kan je het commando /ns AJOIN LIST gebruiken.

Een chatroom van je AJOIN lijst verwijderen

Om een chatroom van je AJOIN lijst te verwijderen kan je het commando /ns AJOIN DEL <#chatroom> gebruiken.

Bijvoorbeeld: /ns AJOIN DEL #Kaj

Je wachtwoord veranderen

Het is aangeraden om je wachtwoord regelmatig te veranderen, zeker wanneer je vermoedt dat iemand je wachtwoord te weten is gekomen.

Dit kan je doen met het commando /ns SET PASSWORD <nieuw wachtwoord>

Bijvoorbeeld: /ns SET PASSWORD iHatePokemon

Je nicknaam verwijderen

Als je je nicknaam wil verwijderen kan je dit doen met het commando /ns DROP <nicknaam>.

Bijvoorbeeld: /ns DROP Kaj

Opgelet! Als je dit doet ben je ook al je geregistreerde chatrooms of je toegangsrechten op andere chatrooms kwijt.